KETO SALMON IN TOMATOES WITH BROCCOLI RECIPE

 Keto Salmon in Tomatoes with Broccoli

Preparation / cooking time: 20 minutes⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍽 Servings: 1⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ingredients:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 Tbsp butter⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ cup tomatoes, diced⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 garlic clove, minced⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 Tbsp tomato paste⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ cup heavy cream⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30 grams cream cheese⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30 grams cheddar cheese, grated⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Salt and pepper, to taste⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
100 grams salmon fillet, in chunks⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 cup broccoli florets⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Custom Keto Diet

Procedure:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Melt the butter on a non-stick skillet.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Add tomatoes.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Add and saute garlic until fragrant.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Add tomato paste.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Add heavy cream and cream cheese.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6. Stir until both of the cheese are melted. The texture of the sauce should be creamy.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
7. Add the grated cheese and season with salt and pepper.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
8. Lastly, add the salmon fillet and broccoli. Cook until they are tender. Serve.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nutritional Information:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Energy - 688 kcal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Protein - 34.4g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fat - 55.2g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Carbohydrates - 15.9g


Custom Keto Diet

CÁCH TÍNH CON SỐ CHỦ ĐẠO

CÁCH TÍNH CON SỐ CHỦ ĐẠO

  CÁCH TÍNH CON SỐ CHỦ ĐẠO

Ảnh: https://tarot.vn/than-so-hoc-kham-pha-tri-thuc-dang-sau-nhung-con-so/


Ví dụ ngày sinh: 19/11/1995

Cộng các con số: 1+9+1+1+1+9+9+5= 36 = 3+6 = 

Con số ngày sinh là con số tự nhiên từ 2 đến 11 và con số chủ đạo đặc biệt 22.

Con số 22 là con số đặc biệt nếu cộng các ngày sinh ra con số 22 thì con số chủ đạo sẽ là 22

Xem các con số chủ đạo tại đây

Con số chủ đạo 2https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/so-chu-ao-con-so-noi-len-con-nguoi-ban.html

Con số chủ đạo 3https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-3.html 

Con số chủ đạo 4https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-4-chu-ao.html

Con số chủ đạo 5https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-5.html

Con số chủ đạo 6https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-6.html

Con số chủ đạo 7https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-7.html

Con số chủ đạo 8https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-8.html

Con số chủ đạo 9https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-9.html

Con số chủ đạo 10https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-10.html

Con số chủ đạo 11https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-11.html

Con số chủ đạo đặc biệt 22https://vuhoangto.blogspot.com/2020/11/con-so-chu-ao-224.html

Nguồn tham khảo: Thay đổi cuộc sông với nhân số học.

SỨC MẠNH CỦA TÊN GỌI - Ý NGHĨA CỦA TÊN RIÊNG THEO THẦN SỐ

SỨC MẠNH CỦA TÊN GỌI - Ý NGHĨA CỦA TÊN RIÊNG THEO THẦN SỐ

SỨC MẠNH CỦA TÊN GỌI - Ý NGHĨA CỦA TÊN RIÊNG THEO THẦN SỐ

Trong tên sẽ chia ra thành:

Con số linh hồn, con số biểu đạt và con số tên riêng

Và các con số này sẽ hỗ trợ cho biểu đồ ngày sinh

Ảnh: https://www.psychic-readings-guide.com/


Cách ráp con số vào tên:

Bước 1: Viết cái tên cần xem (tên thường dùng để được gọi)

Bước 2: Chia cái tên thành 2 hàng

- Nguyên âm: các con số tương ứng sẽ nằm trên đầu

- Phụ âm: các con số sẽ nằm bên dưới

CÁCH TÍNH 

CON SỐ LINH HỒN: Cộng các con số nguyên âm (Giá trị từ 1-11)
CON SỐ BIỂU ĐẠT: Cộng các con số phụ âm (Giá trị 1-11 và 22)
CON SỐ TÊN RIÊNG Cộng số phụ âm và số nguyên âm (Giá trị 2-11 và 22)

Ví dụ: Tên Nguyễn Hoài Nam

Số nguyên âm:             3  7  5             6  1  9       1          = 6 (Con số linh hồn)
                           N G U Y Ễ N  H O À I  N A M
Số phụ âm:         5   7               5    8               5        6     = 9 (Con số biểu đạt)

Con số tên riêng với tên Nguyễn Hoài Nam: 6+9 = 15 = 1+5 = 6

Ý nghĩa các con số linh hồn

Con số linh hồn 1:

Những người thường có tự do biểu đạt bản thân. Phương tiện biểu đạt sẽ do con số chủ đạo quyết định

Nhìn chung người này khát khao tự do mãnh liệt muốn dành nhiều thời gian cho bản thân để thư giãn.

Con số linh hồn 2: 

Người thuộc nhóm này có thôi thúc hướng đến sự cân bằng, nên mọi việc họ làm thường tỏa ra năng lượng hài hòa. Nhìn chung thì đây là nhóm người có trực giác khá tốt. Thích những gì tự nhiên hơn nhân tạo. Trong các mối quan hệ họ rất công bằng và mong đợi điều tương tự từ đối phương.

Con số linh hồn 3:

Với trọng tâm luôn đặt ở phần trí não con số linh hồn 3 kết hợp cảm giác với suy nghĩ và đánh giá. Kết quả là nhóm người này đánh giá con người khá tốt. Điều này có lợi trong kinh doanh hoặc hoạt động có tính chuyên môn cao.

Con số linh hồn 4: 

Số 4 là con số của thực tế, vậy nên những người này thường có quan điểm khá truyền thống và bảo thủ, trong các chủ đề thuộc tinh thần, tâm linh và cảm xúc, chẳng hạn như tôn giáo và tình yêu, hôn nhân và cuộc sống nói chung. Họ thường rất tôn trọng các nguyên tắc truyền thống và không thể cho cảm xúc của mình bộc phát.

Con số linh hồn 5: 

Người này có cảm xúc sâu sắc, cũng như nhu cầu được tự do chấp nhận, tốt nhất là những cảm xúc này được bộc lộ. Họ có cảm xúc mãnh liệt trong bất kỳ phương diện cuộc sống nào mà họ đang đối mặt và không ngại biểu đạt điều đó.

Con số linh hồn 6:
Nhóm này được thôi thúc hướng về tình yêu thương và sự sáng tạo. Họ sẽ tận dụng mọi cơ hội để thể hiện bản thân mình một cách đầy sáng tạo, cho dù đó là công việc, gia đình hay một sở thích nào đó. Tuy nhiên do đặc tình nhạy cảm của số 6 họ phải giữ vững tinh thần.

Con số linh hồn 7: 

Những người này thường cảm nhận một thôi thúc hướng dẫn người khác và hỗ trợ người khác. Tuy nhiên họ muốn trải nghiệm cuộc sống chứ không muốn được dẫn dắt

Con số linh hồn 8: 

Con số này tập trung vào tính thích độc lập. Người này thường từ chối những thứ họ thấy là vô lý

Con số linh hồn 9: 

Những người này thường có 2 khuynh hướng, sống tích cực họ luôn nỗ lực cải thiện chất lượng của cuộc sống của mọi người vì họ thấy trách nhiệm của mình trong cộng đồng. Nếu tiêu cực, người này trở nên tham vọng thái quá, lý tưởng thường xoay quanh cái tôi khiến họ có hành động tư lợi vị kỷ.

Con số linh hồn 10:

Con số này có độ linh hoạt trong nhận thức về các vấn đề siêu hình, chẳng hạn như tâm linh.

Con số linh hồn 11:

Những giá trị tâm linh đặc biệt được thể hiện rõ tại đây, sức mạnh trực giác. Con số này giúp tăng lòng chắc ẩn và khả năng thấu hiểu người khác.

Con số biểu đạt

Ảnh: https://www.worldnumerology.com/Do-reading-numerology-02.html

Ý nghĩa con số biểu đạt

Con số biểu đạt 1:

Người thích thể thao cá nhân hoặc làm việc 1 mình. Thích tự do làm mọi việc theo nhịp độ riêng để có thể đạt được sự hài lòng cao nhất.

Con số biểu đạt 2: 

Người thích làm việc theo nhóm trong môi trường vui vẻ. Họ là người hoạt bát, thích niềm vui và những hoạt động thoải mái.

Con số biểu đạt 3: 

Thích đem đến niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh.

Con số biểu đạt 4:
Con số mang đậm tính thực tế, thích hoạt động vận dụng tay chân khéo léo.

Con số biểu đạt 5:

Nhu cầu tự do biểu đạt và thoát khỏi thế giới vật chất.

Con số biểu đạt 6:

Nhóm này thường tập trung năng lượng vào mái ấm của mình.

Con số biểu đạt 7:

Sự thôi thúc trải nghiệm và học hỏi theo kiểu riêng của họ.

Con số biểu đạt 8:

Khao khát làm việc độc lập theo cách riêng.

Con số biểu đạt 9:

Con số tồn tại 2 khía cạnh: nghiêm túc và hài hước. Người có cuộc sống cân bằng là người hài hòa 2 khía cạnh với nhau.

Con số biểu đạt 10: 

Người tập trung cào khía cạnh nhẹ nhàng, vui vẻ của cuộc sống, họ xem nhẹ tính nghiêm túc.

Con số biểu đạt 11:

Cảm xúc và tinh thần cân bằng là đặc điểm của con số này.

Con số biểu đạt 22/4:

Người này có năng lực tổ chức trong kinh doanh và thương mại.


Con số tên riêng

Ảnh: https://www.worldnumerology.com/numerology-chart-part-2.html

Ý nghĩa con số tên riêng cũng giống với con số chủ đạo.Nguồn tham khảo: Thay đổi cuộc sông với nhân số học.


KETO BEEF CHILI RECIPE

 Keto Beef Chili

Keto Beef Chili

Preparation / cooking time: 15 minutes⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍽 Servings: 1⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ingredients:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 Tbsp Olive Oil⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
150 grams ground Beef⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ White Onions, chopped⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 Garlic cloves, minced⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
50 grams of canned Tomatoes, chopped⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 Tbsp Tomato Paste⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 tsp Coconut Aminos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ cup Water⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 tsp Chili powder⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
½ tsp Cumin seeds⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ tsp dried Oregano⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Salt and pepper, to taste⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Custom Keto Diet

Procedure:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Heat a non-stick skillet and add olive oil.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Add the ground beef.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Add the onions and garlic.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Add tomatoes and tomato paste. Mix it until well combined.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Season it with coconut aminos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6. Pour over the water.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
7. Sprinkle with the spices., herbs, salt, and pepper. Mix the mixture until well combined and continue cooking until the beef is thoroughly cooked.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Nutritional Information:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Energy - 567 kcal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Protein - 29.6g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fat - 43g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Carbohydrates - 15.4g


Custom Keto Diet

CON SỐ CHỦ ĐẠO 22

CON SỐ CHỦ ĐẠO 22

CON SỐ CHỦ ĐẠO 22 LÀ CON SỐ ĐẶC BIỆT

22 là con số vua ai có con số này có đầy trách nhiệm đối với nhân loại. Họ là người tự tin trực giác và nhạy cảm cao độ với bản năng kiểm soát cảm xúc tốt. Họ cần được dẫn dắt từ ban đầu để không bị đi sai con đường.Nguồn tham khảo: Thay đổi cuộc sông với nhân số học.

</

KETO BACON SUSHI

Keto Bacon Sushi

Keto Bacon Sushi

Preparation time: 10 minutes⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🍽 Servings: 1⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ingredients:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4 slices Bacon, fried⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
15 grams of Cream Cheese⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25 grams Cucumber, in sticks⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25 grams Carrot, in sticks⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 tsp Sesame Seeds⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Custom Keto Diet⠀⠀
Procedure:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1. Prepare all the ingredients needed.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Spread cream cheese over bacon slices.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Add cucumber sticks on the rightmost side of the bacon.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Then, add the carrots.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Slowly, roll the bacon and secure it using a toothpick.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6. Repeat the same procedures with the rest of the bacon slices. Top it with sesame seeds and serve.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Nutritional Information:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Energy - 504.5 kcal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Protein - 14.7g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Fat - 46.9g⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Carbohydrates - 5.9g


Custom Keto Diet

ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀY SINH - CON SỐ NGÀY SINH

ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀY SINH - CON SỐ NGÀY SINH

 ẢNH HƯỞNG CỦA NGÀY SINH - CON SỐ NGÀY SINH

Ảnh: https://calculator.numerologist.com/

Con số ngày sinh được xác định từ số 1 đến 11 và 22/4

Nếu con số ngày sinh từ 1 đến 11 thì con số ngày sinh là con số tương ứng, còn nếu con số ngày sinh từ 12-31 sẽ là tổng 2 số có giá trị từ 1 đến 11 hoặc 22/4

Ý nghĩa của con số ngày sinh

Con số ngày sinh 1 (Ngày 1)

- Luôn có gắng hết sức khi làm 1 mình

- Cần nhiều tự do để  phát triển một cách chọn vẹn nhất, cùng như biểu dạt bản thân độc đáo của họ

- Do thích tự nỗ lực và có xu hướng tập trung vào cá nhân, những người này có thể rời tập thể trong một trường hợp nào đó

Con số ngày sinh 2 (Các ngày 2, 20)

- Được tăng cường độ nhạy trực giác, nhờ vậy có lợi thế trong khi ra quyết định

- Rất thích được làm việc với những người vững vàng vui vẻ có sự bình yên trong tâm hồn.

- Rất thích các hình thức giải trí nhẹ nhàng, đặc biệt là các hình thức giải trí hài hước, thích làm khán giả hơn là biểu diễn.

- Là người đáng tin cậy, hữu dụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhìn chung là những người sống nhẹ nhàng, chuộng những gì tự nhiên. không tâm thế thâm sâu

Con số ngày sinh 3 (Các ngày 3, 12, 21, 30)

- Chủ động đem lại giải trí cho người khác dù là gia đình hay trên sân khấu.

- Đa số thích làm việc theo dự án, theo chế độ làm việc bán thời gian, vì họ thường có thêm nhiều thú vui hay chí hướng lớn cần theo đuổi

- Rất thích hài hước đặc biệt là hài châm biếm.

- Là người hướng ngoại rất rõ ràng, thông minh, năng động, lúc nào cũng có sẵn câu trả lời cho các vấn đề có thể được hỏi.

Con số ngày sinh 4 (Các ngày 4, 13, 31)

- Có tính thực tế và năng lực để diễn đạt bản thân qua sự khéo léo của tay chân, như nhảy múa

- Nếu có số chủ đạo là lẻ thì con số ngày sinh 4 sẽ giúp họ tạo ra sự cân bằng khi họ chịu tiếp nhận thêm những khía cạnh nghệ thuật hay tính triết lý vào cuộc sống.

- Nếu có con số chủ đạo là chẵn họ nên tránh bị thu hút quá mức vào vật chất, biết rằng chỉ cần phát huy được tính kiên nhẫn, khi thực hiện tổ chứa bất cứ việc gì

Con số ngày sinh 5 (Các ngày 5, 14, 23)

- Là người giỏi quan tâm, chăm sóc người khác, giàu tình cảm, giàu lòng trắc ẩn và rất cần được tự do biểu đạt những cảm xúc này ra ngoài

- Là người nhạy cảm nhưng sở hữu được sự cân bằng để có thể đạt được thành công và hạnh phúc

- Những người này cần tham gia vào các hoạt động ngoài trời, cần trọn chơi với những người có tính vui vẻ, hoạt bát để có thể tự do cười đùa và tận hưởng những niềm vui của cuộc sống.

Con số ngày sinh 6 (Các ngày 6, 15, 24)

- Con số này bị giới hạn trong khuôn khổ gia đình, điều này đúng với phái nữ, mặc dù nam giới có số ngày sinh 6 thích ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài, thích làm việc có tính sáng tạo hơn là la cà bên ngoài cùng bạn bè.

- Mặt tích cực là tình yêu thương và chuộng cái đẹp

- Mặt tiêu cực là thường dễ lo lắng có khuynh hướng chuyện bé xé ra to

Con số ngày sinh 7 (Các ngày 7, 16, 25)

- Thấu hiểu bài học của cuộc sống thông qua các tổn thất, hy sinh. Các tổn thất thường liên quan đến tiền hơn là tình yêu 

- Khi trưởng thành người này hay có mong muốn chia sẻ trải nghiệm của mình thông qua hướng dẫn những người khác theo những cách thiết thực

Con số ngày sinh 8 (Các ngày 8, 17, 26)

- Không thích làm việc theo nhóm, cũng không thích thuộc về nhóm nào

- Khi trưởng thành và phát triển ý thức cá nhân họ nhận ra nhu cầu diễn đạt độc lập cảm xúc, càm giác và trực giác của mình

Con số ngày sinh 9 (Các ngày 9, 18, 27)

- Là người đầy trách nhiệm với bản thân và với những người khác, được thúc đẩy bởi lý tưởng và những ước mơ.

- Đôi khi hị trở nên nghiêm túc thái quá, nên cần tìm bạn bè là người vui vẻ, thoải mái, tích cực để được hưởng tinh thần vui vẻ này. Những người này cũng cần học cách tận hưởng niềm vui, tập cười nhiều hơn để có được sự cân bằng cần thiết cho tinh thần.

- Một số người bị tham vọng quá mức, đặc biệt con số chủ đạo của họ là 9. Nếu tham vọng này không được kiểm soát tốt nó sẽ làm cho đời sống bất ổn.

- Người này cần tránh những cái vã nghiệm trọng, bởi tính nghiêm túc quá mức để khiến họ trở nên quá quyết liêt và mất khả năng thấu hiểu lý lẽ.

Con số ngày sinh 10 (Các ngày 10, 19, 28)

- Dễ thích nghi, hòa nhập

- Nhiệt tình, đầy năng lượng, dễ tính, vì thế quảng giao vui vẻ có nhiều bạn bè, người quen thông qua các cuộc trò chuyện xã giao.

Con số ngày sinh 11 (Các ngày 11, 29)

- Trực giác cực kì phát triển, một biểu hiện của tần số tâm linh cao được thể hiện ở ngày sinh. Điều này hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực để họ thấu hiểu con người.

Con số ngày sinh 22/4 (ngày 22)

Không con số nào có được năng lượng tiềm ẩn từ con số 22/4 vì nó kết hợp được óc thực tế và trực giác. Họ có khả năng hòa hợp cả 3 yếu tố: thể chất, tinh thần và trí não.Nguồn tham khảo: Thay đổi cuộc sông với nhân số học.

MŨI TÊN CHỈ ĐẶC ĐIỂM

 Ý NGHĨA CỦA CÁC MŨI TÊN CHỈ ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA SỰ THIẾU HỤT CÁC MŨI TÊN


                                Mũi tên trí tuệ <> Mũi tên trí nhớ ngắn hạn (3-6-9)
Mũi tên cân bằng cảm xúc <> Mũi tên nhạy cảm (2-5-8)
                       Mũi tên thực tế <> Mũi tên thiếu trật tự (1-4-7)
 Mũi tên kế hoạch (1-2-3)
         Mũi tên ý trí <> Mũi tên uất giận (4-5-6)
Mũi tên hành động <> Mũi tên thụ động (7-8-9)

     Mũi tên tâm linh <> Mũi tên hoài nghi (1-5-9)
Mũi tên quyết tâm <> Mũi tên trì hoãn (3-5-7)


 Mũi tên 1-5-9: Mũi tên Quyết Tâm

Ví dụ ngày sinh: 19/01/1995

Mũi tên trống 1-5-9: Mũi tên trì hoãn

Ví dụ ngày sinh 02/06/2004


Mũi tên 3-5-7 Mũi tên Tâm Linh 

Ví dụ ngày sinh 13/05/1997

Mũi tên trống 3-5-7: Mũi tên Hoài Nghi

Ví dụ ngày sinh 02/06/2004

Mũi tên 3-6-9: Mũi tên trí tuệ

Ví dụ ngày sinh 13/06/1990

Mũi tên trống 3-6-9: Mũi tên trí nhớ ngắn hạn

Ví dụ ngày sinh 02/04/2007

Mũi tên 2-5-8: Mũi tên cân bằng cảm xúc

Ví dụ ngày sinh 22/08/2005

Mũi tên trống 2-5-8: Mũi tên nhạy cảm

Ví dụ ngày sinh 13/06/1990

Mũi tên 1-4-7: Mũi tên thực tế 

Ví dụ ngày sinh 04/01/2017

Mũi tên trống 1-4-7: Mũi tên thiếu trật tự

Ví dụ ngày sinh 22/08/2005


Mũi tên 1-2-3: Mũi tên kê hoạch

Ví dụ ngày sinh 12/3/2012

Mũi tên 4-5-6: Mũi tên ý chí 

Ví dụ ngày sinh 04/05/2006

Mũi tên trống 4-5-6: Mũi tên uất giận

Ví dụ ngày sinh 12/3/2012

Mũi tên 7-8-9: Mũi tên hành động 

Ví dụ ngày sinh 07/08/1998

Mũi tên trống 7-8-9: Mũi tên thụ động

Ví dụ ngày sinh 12/3/2012

DINH DƯỠNG CHỮA BỆNH - TẦM MA GAI - NETTLES

DINH DƯỠNG CHỮA BỆNH - TẦM MA GAI - NETTLES

 TẦM MA GAI - NETTLES

Ảnh: https://theherbalacademy.com/stinging-nettle-plant-a-spring-favorite/


Các nhà làm vườn xem tầm ma gai là cỏ dại, nhưng loài cây này lại có tác dụng giảm đau cơ và khớp, bệnh Eczema, viêm khớp, bệnh Gout và bệnh thiếu máu. Ngày nay, tầm ma gai được dùng để điều trị viêm nhiễm đường tiết niệu, các vấn đề về đường tiết niệu trong giai đoạn khởi phát của bệnh phì đại tuyến tiền liệt, sốt hoặc làm thuốc đắp để điều trị đau khớp, bong gân, sưng viêm và bị trùng cắn.

Thân và lá chứa các hoạt chất kháng viêm tự nhiên, hoạt động như một loại thuốc kháng histamine. Các thầy thuốc tin rằng lá của cây tầm ma giúp ngăn ngừa bệnh dị ứng theo mùa.

Lá chứa vitamin C, giúp tăng cường hấp thu chất sắt.

CÔNG DỤNG

- LỢI TIỂU

Tầm ma gai có tác dụng đưa nước chảy qua thận và bàng quang, dội sạch các vi khuẩn và ngăn ngừa khả năng hình thành các tinh thể uric gây sỏi thận.

Custom Keto Diet

- TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TUYẾN TIỀN LIỆT

Rễ cây tầm ma thường được so sánh với finasteride (một loại thuốc phải được kê toa khi sử dụng), giúp thuyên giảm các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Không giống như finasteride, rễ cây tầm ma không làm giảm kích thước tuyến tiền liệt nhưng giúp cải thiện lưu thông của đường tiết niệu, cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu và chứng tiểu gấp.

Ảnh: https://simplybeyondherbs.com/nettle-seeds-uses/


- GIÚP TẠO MÁU

Chất sắt có vai trò quan trọng trong việc hình thành máu. Hàm lượng vitamin C có trong cây tầm ma giúp hấp thu tối đa chất sắt. Đây cũng là nguồn dồi dào vitamin K giúp ngăn ngừa hình thành các cục máu đông.

- NGĂN NGỪA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Trà cây tầm ma giúp cân bằng đường huyết trong cơ thể.

- NGĂN NGỪA BỆNH THẤP KHỚP

Cây tầm ma giúp trung hòa axit uric gây viêm khớp. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ cây tầm ma giúp chữa trị bệnh thấp khớp, giúp sử dụng các loại thuốc kháng viêm không chứa steroid.

ĐỂ HẤP THU TỐI ĐA DƯỠNG CHẤT

- CHỌN CÂY TƯƠI

Không chọn cây tầm ma bị côn trùng phá hoại. Ngọn cây tầm ma giàu dưỡng chất và có hương vị dễ chịu.

- TRÀ

Ngâm cây tầm ma khô hoặc tươi trong nước nóng 10-15 phút để có được loại nước uống có tác dụng lợi tiểu và thanh lọc cơ thể. Uống 5-7 tách trà rễ cây tầm ma mỗi ngày sẽ giúp cho tuyến tiền liệt khỏe mạnh.

Ảnh: https://naturalsociety.com/29-nettle-tea-benefits-health-herb/


CHẾ BIẾN

- MÓN SÚP THANH LỌC CƠ THỂ

Xào cây tầm ma, hành tây, boa-rô, cần tây với bơ, rồi cho vào máy xay, đổ thêm nước hầm và một ít sữa chua, say nhuyễn nêm gia vị vừa ăn.

- SỐT PESTO

Thay lá húng quế bằng lá cây tầm ma non trong thành phần của sốt pesto. Lá tầm ma non giúp cho nước sốt ngon và giàu dưỡng chất hơn.

Ảnh: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/mar/30/nettle-recipes-hugh-fearnley-whittingstall

Custom Keto Diet


Nguồn tham khảo: Dinh dưỡng chữa bệnh từ gia vị - thảo mộc

Mua sách tại: Shopee.